Våre partnere

The Childhood by the Dvina

Org. nr. 914353122

Veldedige organisasjon "ARGIMOZ"


De jobber for familier med barn med sjeldne diagnoser og uhelbredelige sykdommer i Arkhangelsk og omegn. Mer informasjon om organisasjonen er her.

Senter for sosiale teknologier i Arkhangelsk


Ressurssentertjenester for frivillige organisasjoner. Les mer om senteret på deres webside: her.


Veldedige stiftelsen "Varm Barndom"


Hoved oppgaven av stiftelsen er å forbedre livskvalitet for barn i barnehjem og sykehus i  Arkhangelsk. Mer informasjon om stiftelsen er her.

Copyright ©  All Rights Reserved