COVID-19

The Childhood by the Dvina

Org. nr. 914353122

COVID-19

Новый коронавирус (Covid-19)


Спасибо, что Вы посетили нашу страницу. Здесь Вы найдете рекомендации Норвежского Министерства здравоохранения на русском языке, действующие на 1.октября 2020. Чтобы открыть нужный документ, нажмите на интересующую Вас тему и файл откроется в отдельном окне.


Пожалуйста, следите за обновленной информацией и конкретными советами о коронавирусе на сайте FHI и helsenorge.no.

Будьте здоровы!Informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere.


Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen. Dette omfatter også informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av koronaviruset. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grun-ner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger, ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler.

Copyright ©  All Rights Reserved